(O)GGZ extramuraal

Begeleiding voor personen vanaf 18 jaar met een vermoeden van beperkte zelfredzaamheid als gevolg van een verslavings-, psychisch of psychosociaal probleem of door een combinatie van deze problemen. Soms is er sprake van een licht verstandelijke beperking, maar de psychosociale problematiek is voorliggend.

De begeleiding wordt gefinancieerd vanuit de WMO voor deelnemers met een (O)GGZ beschikking.

Share our website