Alle diensten

  • Home
  • Zorgaanbod
  • Alle diensten
stockfoto dame op stoel laptop normaal

(O)GGZ extramuraal

Begeleiding voor personen vanaf 18 jaar met een vermoeden van beperkte zelfredzaamheid als gevolg van een verslavings-, psychisch of psychosociaal probleem of door een combinatie van deze problemen.

stockfoto man vrouw intake normaal

Verstandelijk beperkten intramuraal

Mensen die opvallend minder functioneren op cognitief gebied en als gevolg hiervan kampen met problemen op het gebied van sociale zelfredzaamheid.