Verstandelijk beperkten intramuraal

Mensen die opvallend minder functioneren op cognitief gebied en als gevolg hiervan kampen met problemen op het gebied van sociale zelfredzaamheid. Door hun verstandelijke beperking is deze groep niet in staat om zelfstandig te wonen. Zij hebben continu ondersteuning en toezicht in de nabijheid (24 uur) nodig. 

Share our website